top of page

Over de makers

Over ons: Teamleden
AadvanderWaal.jpg

Aad van der Waal

Regisseur

Aad van der Waal is de regisseur van Hé Mister Parkinson. Hij is een veelzijdig theatermaker. Jarenlang heeft hij zijn eigen theater (Merlijn) gehad waar hij workshops gaf op het gebied van presentatie, spel, improvisatie, regie en tekstbehandeling. Die workshops geeft hij overigens nog steeds op locatie, onder andere op scholen. Naast genoemde activiteiten is Aad dichter (van 2017 tot en met 2020 was hij stadsdichter van de gemeente Apeldoorn), tekstschrijver, regisseur, dramadocent, gitarist, acteur…… Hoezo veelzijdig?

Over onze missie en visie

Dan komt de dag, de dag waarop diagnose Parkinson vastgesteld wordt. Een ziekte die vele mensen treft en zich op verschillende manieren manifesteert. Een ziekte die niet levensbedreigend is maar op verschillende wijze impact kan hebben op de kwaliteit van leven. Dit laatste is een sluipend maar vaak onomkeerbaar proces. Een proces dat geremd kan worden door medicatie enerzijds en aanpassingen van levensstijl anderzijds. Maar het gehele proces laat zich tot op heden niet stoppen. In dit proces zijn de somatische symptomen zoals stijfheid, wankel evenwicht, maskergelaat en trillingen veelal herken- en bespreekbaar maar dat ligt bij klachten zoals kwijlen, vermindert libido, gedrags- veranderingen, angstdromen, depressies of spraakproblemen vaak anders. Maar wat doen alle klachten op psychisch, emotioneel en relationeel vlak met betrokkenen? Om dit laatste bespreekbaar te kunnen maken dient het herkenbaar te zijn. En dit laatste is nu precies wat wij met “Hé Mister Parkinson” willen bereiken.

Aan de hand van een (indringende) monoloog willen we een omgeving creëren waarin verschillende aspecten en gevolgen van de ziekte van Parkinson inzichtelijk en bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Over ons: Over
bottom of page